• BÀI ĐĂNG MỚI

  MOD FREE FIRE OB19 V12 - UPDATE 3 MOD MENU WHIT MANY FUNCTIONS MOD VIP

  MOD FREE FIRE OB19 V12 - UPDATE 3 MOD MENU WHIT MANY FUNCTIONS MOD VIP
  - APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V12 VER 1 (44.77MB)http://www.mediafire.com/file/ehbxqd2ouydwg73/APK_MOD_MENU_APK_FREE_FIRE_1.43.3_V12_VER_1.apk/file


  - APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V12 VER 2 (48.48MB)http://www.mediafire.com/file/8becikmfwd9dhwy/APK_MOD_MENU_APK_FREE_FIRE_1.43.3_V12_VER_2.apk/file

  - APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V12 VER 3 (54.45MB)http://www.mediafire.com/file/qoc61oj7kh83sq5/APK_MOD_MENU_APK_FREE_FIRE_1.43.3_V12_VER_3.apk/file


  - APK MOD FREE FIRE 1.43.3 V12 VER 4 (44.46MB)http://www.mediafire.com/file/b7nr002yo5kdya8/APK_MOD_APK_FREE_FIRE_1.43.3_V12_VER_4.apk/file  - DATA ANTENNA HEAD 1.43.3: http://www.mediafire.com/file/zeic8h8t9xdpkgl/DATA_ANTENNA_HEAD_1.43.3.zip/file

  - DATA MOD MAP PURGATORY 1.43.3http://www.mediafire.com/file/7jpjwefrb8p8snf/DATA_MOD_MAP_PURGATORY_1.43.3.zip/file

  - DATA WALL HACK MAP PURGATORY 1.43.3http://www.mediafire.com/file/ze2f20nt45jdqcw/DATA_WALL_HACK_MAP_PURGATORY_1.43.3.zip/file

  - VIRTUAL CHINA: https://files.pw/0q5xwivm07xz

  - FILE FFID.TXT: http://www.mediafire.com/file/01lnbkjgoiqk91r/ffid.txt/file


  - OBB FREE FIRE 1.43.3http://www.mediafire.com/file/dyi86zfpazzgc0t/OBB_OB19.zip/file


  CHỨC NĂNG:
  - UPDATE 4 MOD APK FREE FIRE OB19 1.43.3 V12

  + UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V12 VER 1 - MENU MOD V1


  + UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V12 VER 2 MENU MOD V2

  + UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V12 VER 3 MENU MOD V3


  + UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V12 VER 4 - NO MENU MOD 

  - DATA ANTENNA HEAD

  - DATA MOD MAP PURGATORY


  - DATA WALL HACK MAP PURGATORY

  - AND MORE FUNCTION MOD MENU

  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:


  - CÀI ĐẶT APK: 

  + Gỡ cài đặt phiên bản FF đang sử dụng trên thiết bị 

  + Tải xuống Apk và cài đặt.

  + Tải xuống Obb để giải nén bên trong với thư mục "com.dts.freefireth". Sao chép thư mục và nhập liên kết "Bộ nhớ thiết bị / Android / obb /" 

  + Vào trò chơi.

  - INSTALLING APK:

  + Uninstall the version FF is using on the device

  + Download Apk and install.

  + Download Obb to decompress inside with the directory "com.dts.freefireth". Copy the folder and enter the "Device memory / Android / obb /" link

  + Enter the game.

  Không có nhận xét nào