MOD MENU APK FREE FIRE OB19 V14 - VIP MOD, STONE MOD, ANTIBAND PRO NEW, AND MORE FUNCTION.

MOD MENU APK FREE FIRE OB19 V14 - VIP MOD, STONE MOD, ANTIBAND PRO NEW, AND MORE FUNCTION.Hướng dẫn cài đặt: 

 - CÀI ĐẶT APK: 

 + Gỡ bản FF đang dùng trên máy

 + Tải Apk về và cài đặt.

 + Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

 + Vào game.

link downlod

- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V14 VER 1 (48MB)http://www.mediafire.com/file/4esgcryigdk9l9d/APK_MOD_MENU_APK_FREE_FIRE_1.43.3_V14_VER_1.apk/file

- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V14 VER 2 (48MB)http://www.mediafire.com/file/4ofb32424j4x4qp/APK_MOD_MENU_APK_FREE_FIRE_1.43.3_V14_VER_2.apk/file

- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V14 VER 3 (54MB)http://www.mediafire.com/file/vldy6b99z6psbj2/APK_MOD_MENU_APK_FREE_FIRE_1.43.3_V14_VER_3.apk/file


- APK MOD FREE FIRE 1.43.3 V14 VER 4 (48MB)http://www.mediafire.com/file/kgiz4tl50c5rw2j/APK_MOD_MENU_APK_FREE_FIRE_1.43.3_V14_VER_4.apk/file- DATA ANTENNA HEAD 1.43.3: http://www.mediafire.com/file/zeic8h8t9xdpkgl/DATA_ANTENNA_HEAD_1.43.3.zip/file

- DATA MOD MAP PURGATORY 1.43.3http://www.mediafire.com/file/7jpjwefrb8p8snf/DATA_MOD_MAP_PURGATORY_1.43.3.zip/file

- DATA WALL HACK MAP PURGATORY 1.43.3http://www.mediafire.com/file/ze2f20nt45jdqcw/DATA_WALL_HACK_MAP_PURGATORY_1.43.3.zip/file

- VIRTUAL CHINA: https://files.pw/0q5xwivm07xz

- FILE FFID.TXT: https://www.mediafire.com/file/90p33lg6mzpgei9/ffid.txt/file


- OBB FREE FIRE 1.43.3http://www.mediafire.com/file/dyi86zfpazzgc0t/OBB_OB19.zip/file

CHỨC NĂNG:

- UPDATE 4 MOD APK FREE FIRE OB19 1.43.3 V14

+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V14 VER 1 - MENU MOD V1

+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V14 VER 2 MENU MOD V2

+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V14 VER 3 MENU MOD V3

+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V14 VER 4 - NO MENU MOD

- STONE MOD (WALL HACK)

- DATA ANTENNA HEAD

- DATA MOD MAP PURGATORY

- DATA WALL HACK MAP PURGATORY

- AND MORE FUNCTION MOD MENU
Mới hơn Cũ hơn