• BÀI ĐĂNG MỚI

  MOD MENU APK FREE FIRE OB19 V14 - VIP MOD, STONE MOD, ANTIBAND PRO NEW, AND MORE FUNCTION.

  MOD MENU APK FREE FIRE OB19 V14 - VIP MOD, STONE MOD, ANTIBAND PRO NEW, AND MORE FUNCTION.  Hướng dẫn cài đặt: 

   - CÀI ĐẶT APK: 

   + Gỡ bản FF đang dùng trên máy

   + Tải Apk về và cài đặt.

   + Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

   + Vào game.

  link downlod

  - APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V14 VER 1 (48MB)http://www.mediafire.com/file/4esgcryigdk9l9d/APK_MOD_MENU_APK_FREE_FIRE_1.43.3_V14_VER_1.apk/file

  - APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V14 VER 2 (48MB)http://www.mediafire.com/file/4ofb32424j4x4qp/APK_MOD_MENU_APK_FREE_FIRE_1.43.3_V14_VER_2.apk/file

  - APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V14 VER 3 (54MB)http://www.mediafire.com/file/vldy6b99z6psbj2/APK_MOD_MENU_APK_FREE_FIRE_1.43.3_V14_VER_3.apk/file


  - APK MOD FREE FIRE 1.43.3 V14 VER 4 (48MB)http://www.mediafire.com/file/kgiz4tl50c5rw2j/APK_MOD_MENU_APK_FREE_FIRE_1.43.3_V14_VER_4.apk/file  - DATA ANTENNA HEAD 1.43.3: http://www.mediafire.com/file/zeic8h8t9xdpkgl/DATA_ANTENNA_HEAD_1.43.3.zip/file

  - DATA MOD MAP PURGATORY 1.43.3http://www.mediafire.com/file/7jpjwefrb8p8snf/DATA_MOD_MAP_PURGATORY_1.43.3.zip/file

  - DATA WALL HACK MAP PURGATORY 1.43.3http://www.mediafire.com/file/ze2f20nt45jdqcw/DATA_WALL_HACK_MAP_PURGATORY_1.43.3.zip/file

  - VIRTUAL CHINA: https://files.pw/0q5xwivm07xz

  - FILE FFID.TXT: https://www.mediafire.com/file/90p33lg6mzpgei9/ffid.txt/file


  - OBB FREE FIRE 1.43.3http://www.mediafire.com/file/dyi86zfpazzgc0t/OBB_OB19.zip/file

  CHỨC NĂNG:

  - UPDATE 4 MOD APK FREE FIRE OB19 1.43.3 V14

  + UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V14 VER 1 - MENU MOD V1

  + UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V14 VER 2 MENU MOD V2

  + UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V14 VER 3 MENU MOD V3

  + UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V14 VER 4 - NO MENU MOD

  - STONE MOD (WALL HACK)

  - DATA ANTENNA HEAD

  - DATA MOD MAP PURGATORY

  - DATA WALL HACK MAP PURGATORY

  - AND MORE FUNCTION MOD MENU

  Không có nhận xét nào