Fix lag data liên quân V9.0 s25 file fix lag, tăng fps cho các dòng máy Android siêu nhẹ

Fix lag data liên quân V9.0 s25 file fix lag, tăng fps cho các dòng máy Android siêu nhẹ
Mới hơn Cũ hơn